God stem­ning un­der Ven­nin­ne­cu­pen i Sunn­dal: – En ny­sat­sing vi skal prø­ve å inn­fø­re som en ju­le­tra­di­sjon

Et­ter 28 kam­per, alle på 12 mi­nut­ter, sto Ne­der­laget igjen som vin­ner­laget av Ven­nin­ne­cu­pen.