Gå til sidens hovedinnhold

Stabil drift og råvarekvalitet trekker opp resultatet for Hydro Sunndal

Hydro Sunndal fikk et overskudd før renter og skatt på 291 millioner kroner i første kvartal. 

Det opplyser konsernet i en pressemelding.

Fabrikksjef Roar Ørsund sier det økonomiske resultatet skyldes flere positive faktorer i første kvartal, men at COVID-19-pandemien fører til usikkerhet for tiden framover.

– Vi har hatt meget god og stabil drift i alle deler av fabrikken – det har gitt oss ny rekord i produksjon av primæraluminium. I tillegg er strømøkningsprosjektet vi har gående på plan, råvarekvaliteten har vært bra og kompetansen i organisasjonen fortsetter å bidra positivt. Den svake kronekursen og lavere pris på råvarer hjelper oss også, men vi forbereder oss på krevende tider fremover som følge av pandemien, sier Ørsund.

Fabrikksjefen er også fornøyd med sikkerhetsarbeidet i første kvartal.

– Vi fortsetter den gode sikkerhetstrenden og har ingen skader med medisinsk behandling eller fravær i første kvartal. Vi holder likevel trykket oppe på sikkerhetsarbeidet og har som alltid dette øverst på agendaen. Hydro sentralt videreutvikler stadig spillbaserte læringsplattformer for sikkerhet, og vi ser at disse blir godt mottatt.

Pandemien

COVID-19-situasjonen er utfordrende for den globale økonomien og fortsetter å bidra til betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet. De norske aluminiumverkene opplever betydelig fall i etterspørselen, særlig fra viktige kunder som den europeiske bilindustrien. Hovedfokuset i denne perioden er å sikre et trygt arbeidsmiljø, støtte lokalsamfunn, opprettholde virksomhet og sikre likviditet. I tillegg til et bredt spekter av smitteverntiltak, er det derfor iverksatt en rekke tiltak for å møte den krevende markedssituasjonen.

– Enn så lenge har ikke pandemien hatt driftsmessige konsekvenser for Hydro Sunndal. Produksjonen er tilpasset situasjonen i markedet, Hydro Sunndal produserer en vesentlig tonnasje for bruk i bilindustrien. Da denne delvis er stengt ned i en periode, er deler av denne produksjonen nå vridd over til å produsere standard ingot for omsmelting. I likhet med andre Hydro-fabrikker har vi hatt fokus på å overholde myndighetenes smitteverntiltak i tillegg til en rekke spesialtiltak som forskjøvet arbeidstid, relokalisering av ansattgrupper og tiltak under skiftbytter og møter for å unngå ansamling av større grupper. Dette har ført til høyere fravær enn vanlig knyttet til personell i karantene, men vi har klart å håndtere det på en god måte, sier Ørsund.

Fleksibilitet og dialog

– Vi har hatt løpende og god dialog med lokale myndigheter og smittevernlege – både for å harmonisere tiltak, men også for å dele erfaringer. Også vil jeg til slutt berømme medarbeiderne og deres foreninger for å utvise en stor grad av fleksibilitet og vilje til å håndtere utfordringene vi står i. Dette er en dugnad, veien blir til en viss grad til mens vi går den, så det har vært og er behov for kontinuerlige tilpasninger, sier Ørsund.

Kommentarer til denne saken