Gå til sidens hovedinnhold

Starter på første trinn av gjenåpning: Idrettsanlegg, kulturhus, kino og bibliotek åpner igjen

Også Sunndal starter på første trinn av gjenåpning fredag 16. april.

Regjeringen orienterte 13. april om at de starter på første trinn i gjenåpningsplanen fra fredag 16. april. Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske. Dette betyr blant annet at kommunale tilbud som har vært nedstengt, kan åpne igjen som før påske.

Les også

Helsedirektoratet og FHI: Gjenåpningen av Norge kan starte

- Vi er glade for at vi nå kan lette noe på tiltakene, og få lokalsamfunnet i gang igjen, sier ordfører og leder i kriseledelsen Ståle Refstie. Nå har vi en rolig smittesituasjon her, og vi har kommet oss gjennom påsken uten ny smitte, sier han.

Men vi kan ikke slappe av framover av den grunn. Det er mange kommuner og regioner i landet som akkurat nå står i krevende smitteutbrudd, og vi ser hvor fort situasjonen kan snu. Derfor er det svært viktig at sunndalinger fortsetter den gode jobben med å følge smitteverntiltak og gjøre gode vurderinger i all aktivitet.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april:

(Se hvordan lokale tilbud påvirkes nederst i saken)


Anbefalinger for hele landet (hovedpunkter)

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til utlandet frarådes.

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

Regler for hele landet (hovedpunkter)

Private sammenkomster og arrangement: Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

- Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem. Maks 20 personer utendørs.

- Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

- Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

- Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

- Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling: Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

Les mer om nasjonale tiltak gjeldende fra 16. april her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/

Les mer om regjeringens gjenåpningsplan her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Konsekvenser for kommunens tjenester

- Skoler og barnehager er på gult nivå i trafikklysmodellen (uendret)

- Kulturtilbud og aktiviteter kan åpne igjen som før påske, iht gjeldende regler for arrangement og samlinger

o Kulturhus/kino og bibliotek åpner med de begrensninger som var før påske

o Svømmehallen åpner med samme tiltak som før påske

o Kulturskolen åpner med samme tiltak som før påske

o Idrettsanlegg åpnes for trening for voksne iht anbefalingene (nytt)

o Ungdomssenter er åpent (uendret)

- Besøk ved helsetunet: Avstandskrav endres til 1 meter fra og med fredag 16.4, og påbud om munnbind avvikles fra og med onsdag 14.4.

- Hjemmekontor for ansatte avvikles og rådhuset åpner for publikum igjen fredag 16. april

- Politiske møter kan gjennomføres som fysiske møter i tråd med gjeldende covid-19-forskrift

Kommentarer til denne saken