Også vi pensjonister har evne til å se at verden er i vanskeligheter og at Norge er en del av denne verden, men det fremlagte forslag til statsbudsjett for 2023 er likevel skuffende lesning for oss i Pensjonistforbundet.

Skuffelsen blir særdeles merkbar når en tenker tilbake på alle de fine ord og løfter som kom fra fremtredende personer i dagens regjeringspartier før valget i 2021. At valgkamp er valgkamp, vet vi pensjonister like godt som de fleste andre, men at det første statsbudsjettet fra den nye regjeringen skulle være nesten totalt fritt for tiltak for å rette opp store skjevheter i landets pensjonisters hverdag, er nesten utrolig. Når vi i tillegg opplever at debatten om budsjettet på NRK TV torsdag kveld, heller ikke viet de 1,3 millioner pensjonister i Norge såpas respekt at de fikk litt tid under debatten, ja, da kan begeret renne over.

Pensjonistforbundet som pensjonistenes interesseorganisasjon i Norge, bevarer fatningen. Vi er vant til at rettferdighet ikke kommer av seg selv. Vi vet at det er under de videre samtaler om budsjettforslagets innhold, mulighetene ligger for å få til endringer. Det er gjennom gode og fornuftige samtaler med våre venner i Stortinget vi kan få til bedringer for pensjonistene.

Pensjonistforbundets krav til budsjettmakerne ligger der, nå er det for oss å brette opp ermene.