Status fra kriseledelsen i Sunndal kommune

Gjør klar for åpning av barnehager og skoler.

DEL

Følgende er en pressemelding fra Sunndal kommune.

Status smittesituasjonen og testing:

Det er ingen nye registrerte smittede i Sunndal.

Det er i løpet av påske-uka testet 20 personer for covid-19. Testing skjer i tråd med Folkehelseinstituttets kriterier.

Planlegger gjenåpning av barnehager og skoler:

Samfunnet står nå foran en gradvis gjenåpning av flere funksjoner. Sunndal kommune planlegger en gradvis åpning av barnehagene fra 20. april og 1.-4 klassetrinn og SFO fra 27. april, i tråd med de nasjonale føringene. Det er fremdeles mange uklarheter med tanke på hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Det ventes detaljerte retningslinjer fra sentrale myndigheter innen utgangen av torsdag 16. april for barnehage og den 20. april for skole.

Barnehagetjenesten arbeider med målsetning om oppstart 20. april, men må ta forbehold om at tiltakene i veilederen kan føre til at det er nødvendig med lengre tid til å forberede en god og trygg oppstart. Vi vil komme med nærmere informasjon om barnehagetilbudet fredag 17. april. Planlegging med utgangspunkt i de generelle retningslinjene for å begrense smittespredning, er imidlertid i gang. Sentrale punkter her er rutiner i forhold til renhold og gruppestørrelser. Nye og mer omfattende rutiner, både for foreldre, barn og ansatte, skal settes i verk.

Noen familier har god mulighet til å holde barn hjemme videre en periode. Sunndal kommune ønsker å legge til rette for at de familiene som ønsker det og har anledning til det, kan søke permisjon fra barnehage- og SFO-plass. Det vil si at de får betalingsfri for en periode uten å miste tilbudet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken