Året startet med en stor massetesting av alle skoleelever etter juleferien, og kriseledelsen er glad for å konstatere at det ikke var noen positive tester i grunnskolen i forbindelse med dette. Det skriver kriseledelsen i Sunndal på sin hjemmeside.

Men selv om smittesituasjonen lokalt foreløpig er oversiktlig, understreker kriseledelsen viktigheten av å følge nasjonale tiltak for å forsinke smitteutbrudd til kommunen.

Så langt i den første uken av året er det 9 positive tilfeller i kommunen. Disse er knyttet til reisevirksomhet (både innenlands og utenlands) og nærkontakter av disse, og situasjonen er så langt oversiktlig.

- Selv om smittesituasjonen her i kommunen foreløpig er under kontroll, vil kriseledelsen understreke at de nasjonale tiltakene fortsatt gjelder også her. Vi følger de nasjonale tiltakene som ble innført før jul, og bidrar dermed med å forsinke omikron-bølgen som pågår også i kommuner rundt oss., opplyser kriseledelsen.

- Det er ikke et spørsmål om, men når vi får omikronutbrudd her også, sier kommuneoverlege Svein Anders Grimstad. Derfor er det viktig at vi ikke senker skuldrene, men at vi følger opp de nasjonale tiltakene fortsatt.

De kommunale tjenestene følger fortsatt de tiltak med de åpningstider som ble innført før jul. Kapasiteten i helsetjenestene er god så lenge smittesituasjonen er under kontroll, men vil raskt utfordres dersom smittesituasjonen endres.

- Derfor er det så viktig at vi følger tiltakene selv om det tilsynelatende er rolig nå, sier ordfører og leder i kriseledelsen Ståle Refstie.

Testkapasiteten er god, og det er fortsatt svært viktig å teste seg ved symptomer.

Det jobbes også for fullt med vaksinering, og kommunen er godt i rute med tanke på de nasjonale målene for oppfriskningsdosen. Nå i januar vaksineres mange store grupper, og det er også åpnet opp for drop in vaksinering og vaksinering på helg for å legge mest mulig til rette for vaksinasjon framover, uavhengig om det er første, andre eller oppfriskningsdose.

- Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å la seg vaksinere, sier kommuneoverlege Svein Anders Grimstad.