(Tidens Krav:) Moldeordførerens frustrasjon over at Bypakke Molde er ute av NTP, har mandag skapt sterke reaksjoner – i Molde.

Møreaksen er inne i Nasjonal transportplan (NTP) som er regjeringens planlagte transportpolitikk de 12 neste årene. Ålesund er ett av fem byområder som kan få bypakketilskudd. Pengene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak. At Bypakke Molde ikke er med – noe heller ikke Kristiansund er – har falt Dahl tungt for brystet.

Ifølge Romsdals Budstikke tror Dahl at dette har sammenheng med et vedtak som ble gjort i kommunestyret i Molde i fjor sommer, da det ble flertall for nei til fire felt på strekningen fra Bolsønes til Kviltorp.

– Dette er et stort tilbakeskritt i forhold til alt arbeidet vi har gjort her i Molde. Dette har vi virkelig jobbet lenge med. Men jeg skjønner at dette skjer når et flertall i kommunestyret sier nei til utbygging av kollektiv- og sambruksfelt på denne strekningen, sier Dahl til rbnett (bak betalingsmur) mandag.

Bypakke Molde hadde en stor andel statlig finansiering (930 millioner kroner i tilskudd).

Leserbrev

I tillegg til å la seg intervjue av Romsdals Budstikke, har Dahl også skrevet leserbrev til avisa under tittelen «Terje Heggem, Terje Tovan og alle motstandere av bypakke Molde. Gratulerer med resultatet!».

– Problemet løst. Ingenting vil skje når det gjelder innfartsveien til Molde eller når det gjelder gang- og sykkelveier de neste årene. Dette er konsekvensene av at tilskuddet på 930 millioner kroner er ute av regjeringens forslag til ny NTP. Dermed er bypakken i Molde lagt i «likposen», skriver Dahl i brevet.

Han har fått svar. Både fra Heggem og Tovan.

– Problemet for Torgeir Dahl og Statens vegvesen er at det ikke er noe flertall for fire felt Bolsønes – Årø. Kanskje blir det heller aldri noe flertall for dette. Verken her eller der. Og det må en verdig ordfører og et mindretall leve med. Uten å bruke utestemme og hersketeknikker, skriver Heggem under tittelen «Når en sint ordfører havner i mindretall».

– Ikke bare lar han seg intervjue om «sorgen» over at Bypakke Molde er ute av NTP, men han skriver også leserinnlegg samme dag, der han plasserer skylden for dette på navngitte personer – meg selv inkludert. Torgeir Dahl er noe for seg selv. Det han nå gjør er så frekt at man må gni seg i øynene, skriver Tovan.