De siste årene har forskjellene i landet vårt økt. Mellom rik og fattig. Mellom by og land. Koronakrisa har gjort vondt verre for mange. Altfor mange står uten jobb, og mange sårbare grupper har stått uten hjelp gjennom en lang og krevende tid. Nå trenger vi sterkere fellesskap. Nå trenger vi solidaritet. Nå har de rikeste fått nok.

Arbeiderpartiet lover å gjøre arbeid til alle til jobb nummer én. Trygge jobber og hele, faste stillinger. Bedre mulighet til å kombinere trygd og arbeid. Lavere skatt til folk som tjener mindre enn 750 000 kroner, men høyere skatt til folk som tjener mer. Rett til feriepenger for arbeidsledige og permitterte. Økt inntektsgrense og boutgiftstak for bostøtte. Alle som kan og vil jobbe, fortjener muligheten til det. Alle fortjener ei lønn å leve av og muligheten til å eie egen bolig.

Arbeiderpartiet lover å gjøre velferdsstaten sterkere. En velferdsstat som omfatter alle, uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Vi vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig. Sørge for at politiet, ambulansen og brannvesenet kan komme når det virkelig haster. Jobbe målrettet for å minske forskjeller og hindre fattigdom. Stå opp for dem som trenger det mest, men sjelden hever stemmen.

Klima og natur skal være fundament og ramme for all Arbeiderpartipolitikk. Men – tiltakene for å kutte utslipp av klimagasser må være sosialt rettferdige. Vi vil gi alle mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi og bosted. De som rammes av klimaendringer, må få mer støtte av fellesskapet. De som forurenser mest og har mest ressurser, skal også bære den tyngste børa.

Unge skal vite at de ikke står alene. At de har fellesskapet i ryggen. Det starter i en skole med nok kvalifiserte lærere, hvor alle barn kan utvikle evnene og mulighetene sine. Vanlige folk skal få best mulig helsebehandling. Med det beste utstyret og de beste fagfolkene. Nærmest mulig der de bor, i våre felles sjukehus. Det skal være jordmor i alle kommuner. Så skal vi skal ta et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseplager og lidelser.

Arbeiderpartiet vil sikre alle en god alderdom. Der vi legger til rette for seniorer i arbeidslivet. For aktivitet og frihetsteknologi. For aldersvennlige boliger. For helhetlige hjemmetjenester. For god pleie og omsorg når behovet melder seg. Eldreomsorgen skal ikke stykkes opp og settes ut på anbud. De største oppgavene løser vi nemlig best i fellesskap.

Om du er enig, håper jeg du bruker stemmeretten din og stemmer Arbeiderpartiet ved stortingsvalget. At du bidrar til å sende Per Vidar Kjølmoen, Åse Kristin Ask Bakke og Berit Tønnesen på Stortinget. Etter åtte år med økte forskjeller, er det nå vanlige folks tur – hvis du vil.

Godt valg!