Fellesforbundet er svært fornøyd med at Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt at det skal ansettes en koordinator som skal bidra til å forebygge og bekjempe sosial dumping i Møre og Romsdal.

Vi er glade for at Arbeiderpartiet programfestet å få på plass en koordinator for et seriøst arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune, og for at dette punktet ble med i den politiske plattformen som Ap, Sp, SV, R, V og Krf styrer på. Fellesforbundet har i mange år hatt kampen mot sosial dumping som en av våre viktigste arbeidsoppgaver. Over 530 000 arbeidere i Norge jobber i bransjer preget av sosial dumping. Mange av våre medlemmer merker hver dag effektene av sosial dumping på kroppen, og i lønningsposen.

En koordinator vil bidra til:

- flere lærlinger

- flere fagarbeidere

- mer seriøsitet som bidrar til rettferdig og seriøs konkurranse mellom bedriftene

- mindre innleie

En av de største offentlige byggherrene i Norge forteller at halvparten av de som blir oppgitt å være fagarbeidere, ikke er fagarbeidere. En koordinator vil bidra til mer kunnskap og gi mer effektiv håndheving av seriøsitetsbestemmelsene.

Fellesforbundets avdelinger i Møre og Romsdal har jobbet lenge med å få satt dette på dagsorden. Vi er bekymret over at Frp og Høyre har stemt mot dette tiltaket helt siden Arbeiderpartiet, ved Per Vidar Kjølmoen, fremmet forslaget for å øke innsatsen mot sosial dumping sommeren 2020. Vi noterer oss at Frp i et leserbrev mener at det ikke er nødvendig med noen koordinator for et seriøst arbeidsliv. Kampen for at alle skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår og at bedriftene skal ha like konkurransevilkår, er noe også partiene på høyresida bør være med på! Sosial dumping er krevende å avdekke, og vår erfaring i Fellesforbundet er at dedikerte folk med bransjekunnskap er nødvendig for å lykkes. Vi ser frem til å få en koordinator på plass, og vi vil bidra med kunnskap og erfaring fra fagbevegelsen, slik at vi sammen kan få ett enda bedre arbeidsliv i Møre og Romsdal for ansatte, bedrifter og næringsliv.