Stig Nilsson er Nordmøres nye lord: – Skal man leve etter janteloven kan man ikke gjøre noe som helst

– Vi som hører til arbeiderklassen har ikke noen annen mulighet enn å kjøpe oss plass i sola, sier Nordmøres nyeste lord.