Det har de seneste ukene vært økende smittetall i Surnadal.

Det er meldt om åtte koronatilfeller i uke 44 og 45.

Smitten skjer på tvers av alder og vaksinasjonsstatus. Kommuneoverlegens vurdering er at videresmitte til husstandsmedlemmer som igjen smitter andre utenfor husstanden, er det som driver pandemien videre lokalt.

Som følge av dette har kommuneoverlegen torsdag fattet vedtak om lokal smittekarantene og forlenga isolasjonstid, melder kommunen.