Stikk UT! er årets regionbyggar 2020

Av

–Stikk Ut! har bidratt til å gjere innbyggarane i fylket kjende med,  og stolte av sitt eige fylke. Det er eit tilbod for alle i Møre og Romsdal, uavhengig av geografi, alder og sosiale forhold. Med nesten ein million registrerte turar i 2020, er Stikk Ut! eit viktig folkehelsetiltak, sa fylkesordførar Tove-Lise Torve under utdelinga.