Stiller ikke til valg – nå er førsteplassen i Møre og Romsdal ledig

Fredric Holen Bjørdal stiller ikke som kandidat til stortingsvalget neste år.