I en pressemelding skriver ordføreren:

– Ved inngangen til palmehelga melder Varsom.no om stor rasfare (faregrad 4 – rød) fra fredag den 3. april i Trollheimen og Sunndalsfjella. Kraftig vind vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløpere. Svært store skred kan ikke utelukkes, og områdene i Sunndal mot Oppdal er mest utsatt. Unngå alt skredterreng.

– I denne situasjonen er det viktig at å unngå å ferdes langs fjellsidene og i rasutsatte områder i fjellet, og at lokale deler kunnskapen om skredfare og skredterreng med innflyttere. Det tryggeste er å holde seg hjemme.