I en pressemelding oppfordrer ordfører i Sunndal, Ståle Reftsie, folk om å være forsiktig i fjellet:

Det har kommet mye snø de siste dagene, og kraftig vind har gitt stor pålagring i leheng, spesielt mot øst. Det er derfor sannsynlig med svært store og naturlig utløste snøskred. I denne situasjonen er det viktig at alle unngår å ferdes langs fjellsidene og i rasutsatte områder i fjellet, samt at lokale deler kunnskapen om skredfare og skredterreng med innflyttere.