Det mener daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum Ole Ruget. - Dersom de største selskapene går foran og viser bredde og mangfold i alle ledd i organisasjonene, så vil også sammensettingen i ledergruppen endre seg. 50-50 i ledergruppen bør være et mål for flere, sier han i en pressemelding.

- Vi har mange dyktige folk i næringslivet, og vi må utnytte den kompetansen som er i regionen. Og skal vi tiltrekke oss flere flinke folk til Nordmøre, må vi ha en større bredde i ledergrupper og gi unge talent en mulighet, sier Rugset.

Næringsstrukturen i Møre og Romsdal har en relativt tydelig kjønnsprofil, viser tall fra fylket. Størst kjønnsforskjell er det innen jordbruk, skogbruk og fiske. Menn utgjør 83,7 av de sysselsette innen jordbruk, skogbruk og fiske og 82,1 prosent av sekundnæringene. Kvinner utgjør 83,1 prosent av de ansatte innen helse- og sosialtjenester.

Og ser man på ledernivå så er det fortsatt en vei å gå. Topplederundersøkelsen fra 2022 viser at andelen kvinner blant toppledere i næringslivet er 15,5 prosent. Blant styrelederne i de samme selskapene er andelen kvinner 13 prosent.

Tove Lise Torve, er utdannet sykepleier, men har de hatt flere politiske verv, sist som fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune. I januar startet som daglig leder i Sunndal Næringsselskap. Hun mener disse tallene ikke er bra nok.

- Man kan alltid bli bedre. Det handler om å ha bevissthet rundt temaet. Jeg er overbevist om at næringslivet framstår som mer attraktivt om man har flere kvinnelige ledere, sier hun i pressemeldingen.

- Hvordan skape plass til flere?

- Bedriftene må ha en bevisst politikk. For eksempel en målsetting om 50-50 representasjon av begge kjønn i de ledende stillingene. Da må man forholde seg til målet i rekrutteringsarbeidet, sier Torve.