Storvik er optimistisk for 2021: – Vi budsjetterer med økt omsetning og resultat, og ansetter flere på Sunndalsøra

Høy aluminiumspris og gunstig dollarkurs er positivt for kundene.