Gå til sidens hovedinnhold

Støtte til våre kommunestyrerepresentanter i Nesset Arbeiderparti

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ønsker å støtte Mellvin Steinsvoll, Toril Melheim Strand, Kjersti Hafsås Svensli og May Tove Bye Aarstad i avgjørelsen de tok i Nesset kommunestyre på forrige torsdag.

Siden jeg ble referert i flere lokalaviser på mandag etter medlemsmøtet i Nesset arbeiderparti, er det ingen hemmelighet at jeg var en av de som stemte for reguleringsplana til næringsareal på Raudsand. Samtidig stemte jeg i mot at kommunestyregruppa skulle bindes, siden partiet er så splittet som den er i denne saka. Når politiske parti er splittet i store saker, blir det som alle vet stor mediedekning, og delte meninger kommer frem i lyset.

Jeg føler derfor et behov for å fortelle hvorfor jeg ikke er begeistret for at kommunestyregruppa skulle bindes i denne saken, noe jeg vet veldig mange medlemmer og ap-velgere er enig med meg i. Jeg er helt uenig i at gruppa skal bindes i saker der velgerne våre har så ulik mening som i denne saken.

Å binde gruppa til å stemme nei til en reguleringsplan for næringsformål satte kommunestyrerepresentantene i en veldig vanskelig situasjon, siden de i tilfelle har blitt nødt til å bryte to av våre viktigste valgløfter fra sist kommunevalg.

Vi må huske at det stort sett er disse representantene som har stått på stand og formidlet vårt valgprogram og arbeiderpartiets politikk, og samtidig fått flest personstemmer fra våre velgere. Vi som er vanlige partimedlemmer føler ikke på kroppen samme ansvar over for velgerne som det kommunestyrerepresentantene gjør. Dette gjelder alle parti.

Etter at et valgprogram blir vedtatt, blir valgprogrammet regnet som en kontrakt mellom partiet og velgeren.

På Arbeiderpartiet sin hjemmeside står det at "kommunestyregruppa skal jobbe etter partiets program"

Her er de to valgløftene som står i Nesset Arbeiderparti sitt valgprogram 2015-2019:

⁃ Nesset Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 arbeide for tilrettelegging for næringsareal.

⁃ Nesset Arbeiderparti vil i perioden 2015-2019 jobbe for at djupvasskaia på Raudsand skal videreutvikles som en viktig del av industrisatsning i Nesset,

(Djupvasskaia på Raudsand berøres i reguleringsplana som ble vedtatt )

Dette er noe som mange av våre velgere har påpekt mye den siste tiden, og flere av våre største arbeidsgivere i kommunen har gitt klar beskjed om hva de forventer av partiet som vant valget med 30,8% sist kommunevalg i Nesset.

Å bryte et valgprogram ville gått utover tilliten til både partiet og representantene som privatpersoner.

Vi må huske at det var reguleringsplana det skulle stemmes over i dag, og ikke faglige vurderinger om prosjektet er gjennomførbart eller ikke. Staten har satt ned et eget ekspertutvalg som skal komme med en konklusjon om dette til høsten, og vi vet at kravene har blitt veldig strenge.

Arbeiderpartiet sin oppgave her var å legge til rette, og finne løsninger som kan skape arbeidsplasser og i tillegg øke innbyggertallet. Vi har stor underdekning av arbeidsplasser i kommunen, og innbyggertallet går dessverre i stor fart i feil retning. Dette henger sammen!

Her er noen punkt som står på arbeiderpartiet sin hjemmeside om hva partiet står for:

⁃ Fram mot 2050 skal vi legge til rette for en storstilt dreining mot et samfunn basert på økt bærekraft, ny teknologi og fornybar energi. Vi mener at klimapolitikk også er næringspolitikk. Vi må satse på ny, klimavennlig teknologi som kan skape nye arbeidsplasser over hele landet.

⁃ Styrke muligheter for norsk gjennvinningsindustri og norske teknologileverandører gjennom økt materialgjennvinning

⁃ Sørge for arbeidsplasser, verdiskapning, og næringsutvikling over hele landet

⁃ Støtte oppstartsbedrifter og grundere, og sørge for grønn vekst

⁃ Norge skal bli en ledende teknologinasjon og kunnskapsnasjon

⁃ Ap vil støtte opp om industri og næringsutvikling i distriktene

⁃ Bidra til mer gjenbruk og ressurseffektivitet

Som jeg skrev innledningsvis så ble våre kommunestyrerepresentanter satt i en veldig vanskelig situasjon. De hadde to valg, enten å bryte to av våre lokale valgløfter og flere viktige intensjoner til det norske arbeiderparti, eller bryte vedtaket fra flertallet til medlemsmøtet med å binde gruppa til å stemme nei til reguleringsplanen.

De fleste av våre kommunestyrerepresentanter valgte å representere arbeiderpartiet sin politikk og i tillegg holde ord over det de har lovet våre lokale velgere i Nesset. Helt riktig etter min mening!

De har vært utsatt for er enormt press, der de ikke hadde noe annet valg enn å stemme det de selv følte var rett.

Jeg vil understreke at jeg respekterer andre sine meninger, selv om jeg ikke kan stille meg bak alle innleggene som noen av medlemmene har kommet med i avisene og i sosiale medier det siste døgnet. Det er uenighet i partiet og jeg syns det er viktig at også våre andre sitt syn på saken blir kjent.

Nå skal ekspertutvalget i de forskjellige fagmiljøene komme med en konklusjon til høsten. Denne oppgaven har ikke folkevalgte politikere noen forutsetning til å ta. Her har utbygger allerede lagt ned flere titalls millioner i utredninger, så det er bra at flertallet i kommunestyret viste respekt for det.

Resultatet i kommunestyret ble at 13 stemte for, og 8 i mot reguleringsplana. Hvis ekspertgruppa finner ut i høst at Raudsand er et dårlig alternativ har vi nå uansett sikret oss et regulert industriområde, og det kan ikke være noe annet enn positivt om noen andre ønsker å etablere seg her med noe.

Nå er det på tide at det blir ryddet opp i Bergmesteren etter de forhåndsreglene de blir satt til å gjøre for å stoppe utsig i fjorden. Dette må settes i gang nå, derfor er jeg positiv til at det er store seriøse konsern som Stena recykling og Veidekke som står på døra og vil utføre denne viktige jobben som vil skape mange nye arbeidsplasser i Nesset. Går ikke dette i orden nå, så frykter jeg at deponi 2 som ligger på statens eiendom kan bli liggende som det gjør i nye 25 år.

Håper jeg har lagt frem min argumentasjon ryddig uten å skape noen misforståelser om hva jeg mener i denne saken.

Kommentarer til denne saken