Lisbeth Røyneland, leder av Støttegruppen etter 22. juli, mener oppfølgingen av de berørte etter Oslo-skytingen er for dårlig, slik den også var etter terrorangrepene for 11 år siden.

Traumeforsker Marianne Skogbrott Birkeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) mener det er avgjørende at alle berørte etter Oslo-skytingen får tilbud om oppfølging.

– Problemet er at vi vet ikke hvem som var i området. Da får vi ikke spurt dem om det er noe de har behov for, sier hun til NRK.

De foreslår et katastroferegister hvor man tar i bruk stedsbasert teknologi, som mobildata, å sende ut informasjon til alle berørte i Oslo den natten. Datatilsynet ser ikke på det som en god løsning, da teleoperatørene har taushetsplikt.

– For å behandle personopplysninger, i dette tilfellet telefonnummer, trenger man grunnlag i hjemmel. Det er vanskelig å se for seg at en kan anonymisere personopplysningene i et slikt tilfelle, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Anders Ballangrud.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, som selv var på Utøya for 11 år siden, sier til kanalen at regjeringen likevel vil vurdere å opprette et slikt katastroferegister.

(©NTB)