Gå til sidens hovedinnhold

Strakstiltak for tilsette og studentar som har vore i Follo-kommunar og Oslo

Alle tilsette og studentar som har hatt opphold eller hatt besøk fra Follo-kommunar og Oslo skal i karantene. Dette gjeld tilsette i HMR og studenter som har praksis i helseforetaket.

Tiltaka gjeld for dei som har oppholdt seg i dei aktuelle kommunane* eller hatt besøk derifrå siste ti dager. Det melder Helse Møre og Romsdal i er pressemelding.

TILSETTE

På reise/hatt besøk denne helga – Karantene i ti dager.

Tilsette som har vore på reise til dei ti kommunane og/eller hatt besøk av personar frå desse kommunane denne helga (frå og med fredag klokken 01.00), skal i karantene i ti dager. Ein oppmodar tilsette til å teste seg dag 5 for å lette eventuell smittesporing, men resultatet av testen har ingen innverknad på karantenetida som er 10 dager.

På reise/hatt besøk siste ti dager – før 22. januar – skal teste seg før dei kjem på jobb.

Desse tilsette skal teste seg før dei går på jobb og vente med å gå på jobb til testresultatet er klart. Ved negativ test skal ein gå på jobb og bruke munnbind. Ny test skal gjerast sju dager etter heimkomst. Ved negativ test etter 7 dager, kan ein stoppe bruk av munnbind (ved 7 dager eller lenger sidan siste eksponering, vert det berre ein test)

STUDENTER

Studenter skal ikkje møte på sjukehusa/andre institusjonar

Studenter og praksisstudenter som har vore i dei aktuelle kommunane eller hatt besøk derifrå dei siste ti dagane, skal ikkje møte på sjukehusa/andre institusjoner i HMR før det har gått 10 dager etter tilbakekomst til Møre og Romsdal/etter besøket.

Studenter som jobberi HMR skal følge reglane for tilsette.

Desse tiltaka gjeld til ny informasjon vert gitt.

* Dette gjeld kommunane:

• Nordre Follo

• Oslo

• Enebakk

• Ås

• Vestby

• Nesodden

• Indre Østfold

• Moss

• Frogn

• Våler

Kommentarer til denne saken