Sunndal år 2030 – eit scenario

Av

Eg har skreve eit scenario om status i Sunndal i 2030. Kva har skjedd? Korleis står det til?