Sunndal budsjetterte med 21 flyktninger – kan få maks 13

Sunndal ble bedt om å ta imot 21 flyktninger i 2020, og la dette inn i budsjettet. Nå er anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) redusert til 13 flyktninger.

DEL

Det går fram av et brev fra IMDi til kommunen. Så langt i år er for øvrig ikke flere enn fire flyktninger kommet til Sunndal. Den store reduksjonen får økonomiske konsekvenser for kommunen.

På grunn av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger er nasjonale prognoser knyttet til behov for bosettingsplasser i 2020 blitt redusert, skriver IMDi i brevet. Prognosene er et anslag over hvor mange som forventes å bli bosatt i løpet av året. Prognosen for antallet er nå redusert fra 5.120 til 3.600 flyktninger for inneværende år. I tillegg er prognosene for antallet enslige mindreårige flyktninger som forventes bosatt i år redusert fra 140 til 90 personer.

IMDi opplyser at anmodning om bosetting av flyktninger i 2021 sendes ut i løpet av oktober i år. Prognosene for bosettingsbehovet 2021 er svært usikre og ligger per i dag cirka et sted mellom 2000 og 5000 flyktninger for hele landet.

Artikkeltags