Sunndal har lavest sykefravær i fylket

Sunndal kommune har lavest sykefravær i Møre og Romsdal med et fravær på 4,0 prosent i 4. kvartal 2019.