Det skjer mye positivt i sunndalssamfunnet for tiden. Det vil bli etablert ny næringsvirksomhet på Håsøran, Hydro Sunndal har også store investeringer på gang og Sunndal kommune har god økonomi. En ny, moderne sentrumsbarnehage er under prosjektering. Vårt inntrykk er at mange unge sunndalinger som har flyttet ut for skolegang, studier og arbeid, er på vei tilbake til kommunen.

Kommunen har også mange utfordringer. Én er at resultatene i grunnskolen (ungdomsskolen) ikke er så gode som vi skulle ønske. En annen er lavt fødselstall. Det vanskeligste blir likevel å opprettholde dagens nivå på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Eldrebølgen slår både tidligere og kraftigere inn hos oss, enn rundt de store byene. Tilgangen på helsepersonell vil være begrenset.

Et bredt utfordringsbilde kombinert med god økonomi stiller oss overfor et sett av dilemmaer. Hvor mye skal vi investere for holde kommunens helse- og omsorgstjenester til minst å være på dagens nivå, samtidig som vi skal løse utfordringene i skolen, legge best mulig til rette for ny næringsvirksomhet og bidra til grønn omstilling? Alt dette og mer til henger nøye sammen, og skal konkurrere om de samme midlene. Vi i Sunndal Høyre synes dette er spennende.

Vår klare oppfatning er at de beste politiske løsningsforslagene lages når unge, eldre, kvinner og menn samarbeider. Vi er nå godt i gang med å sette sammen en liste til det kommende kommunevalget. Den består så langt av gamle, og noen nye spennende kandidater. Vi har møtt mye velvilje underveis, men til tross for iherdig jobbing sliter vi alvorlig med å rekruttere kvinnelige listekandidater. Resultatet kan faktisk bli en liste bestående bare av menn.

Vi vet at de aller fleste, og spesielt småbarnsforeldre, har en travel hverdag. Likevel har vi ikke gitt opp håpet om å rekruttere én – eller helst flere kvinnelige listekandidater til høstens kommunevalg. Vi kan love god inkludering og støtte i en gruppe som trenger dine synspunkt og ditt bidrag. Ta kontakt med leder Asbjørn Tronsgård på mobil 906 85 346.