Nå etter påske øker leveransene av Pfizer-vaksinen, og Sunndal kommune er nå i gang med å vaksinere prioriteringsgruppe 4. Dette er personer i alderen 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Risikopasienter prioriteres først, og vaksinering av en stor del av denne gruppa skjer denne uka. Torsdag denne uka settes 186 vaksinedoser, og i neste uke mottar kommunen 222 vaksinedoser.

- Vi håper leveransene vil øke også framover, så vi får fortsette den gode framgangen i vaksineringen, sier vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten i en pressemelding.

Innbyggere i alderen 65-74 år får innkalling til vaksinering de kommende ukene på SMS, som skal bekreftes på helsenorge.no. Alternativt kan vaksinasjonstelefonen (901 59 512) benyttes.

- Dersom noen over 75 år fortsatt ikke har fått innkalling til vaksinasjon, så ta kontakt, sier Reiten.

Vaksinasjon

Husk egenerklæringsskjema

Alle over 65 har fått tilsendt informasjonsbrev med egenerklæringsskjema i posten. Egenerklæringsskjema skal fylles ut og leveres før vaksinasjon, og det er en fordel at dette er ferdig utfylt når dere kommer til vaksinasjon. Skjema kan også lastes ned via kommunens hjemmeside: https://www.sunndal.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronavirus-informasjonsside/koronavaksine/

Møt presis til timen

Vaksinasjon foregår i flere puljer i løpet av vaksinasjonsdagen, og vaksinasjonslokalet må tømmes og rengjøres før ny gruppe kan komme inn. På grunn av smittevern må vi unngå kødannelser og ansamling av mennesker. Det er derfor fint om de som skal vaksineres møter mest mulig presis til timen og husker å holde avstand både utenfor og inne i vaksinasjonslokalet.