Sunndal kommune betaler tilskudd til 33 tros- og livssynssamfunn

Artikkelen er over 1 år gammel

33 tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er representert i Sunndal. Disse har i alt 342 medlemmer, som utløser tilskudd fra kommunen.