Sunndal kommune er ikke konkurs

Lusie Gjersvoll (Ap). Arkivfoto

Lusie Gjersvoll (Ap). Arkivfoto

Av
DEL

Leserbrev Sunndal kommune er ikke konkurs, men kommunen står overfor en krevende budsjetthøst. Dette gjelder både for å holde budsjettrammene for 2020 og for framtidige budsjett. Slik situasjonen er nå må Sunndal kommune konsentrere seg om lovpålagte oppgaver. Hvilket handlingsrom vi har etter at de er løst gjenstår å se. Arbeiderpartiet har alltid vært og vil fortsatt være et ansvarlig parti, selv om Høyre og Håkonsen gjerne vil fortelle en annen historie.

I avisinnlegg 26.08 (red. anm. Driva) stiller Arild Håkonsen det retoriske spørsmål om Sunndal kommune er konkurs.

Han klipper ut følgende sitat fra administrasjonens saksframlegg til formannskapet:

«Det er (i) rapporten laget en prognose som viser at uten ytterligere tiltak vil netto driftsresultat bli svekket fra negativt ca. 28 millioner til negativt 51 millioner»

Han viser videre i innlegget til at opposisjonen stemte ned forslaget fra H, Sp, FrP, V og KrF der de ber kommunedirektøren legge frem en plan som kan sannsynliggjøre at rammene for 2021 kan holdes. Arbeidet med å justere driftsnivået må starte så snart som mulig må ikke vente til årsskiftet»

Videre skriver han at Ap, SV og MDG ikke mente dette var nødvendig. Dette etterlater et inntrykk av at det er opposisjonen som forstår alvoret og at vi i posisjon lar humla suse.

I min verden er det slik at jeg ikke trenger å vedta at kommunedirektøren skal gjøre jobben sin. Og det viser seg å være riktig, for videre i saksframlegget skriver kommunedirektøren:

«Situasjonen er svært utfordrende, og kommunens drift må strammes betydelig inn. Det må iverksettes tiltak som gir varige reduksjoner i driftsnivået. Kommunedirektøren har som nevnt startet arbeidet med å tilpasse driften til situasjonen og vil komme tilbake til tiltakene både i tertialrapporteringen og i budsjettarbeidet for 2021. Gjennomføring av tiltak må starte i løpet av høsten.»

Driftsnivået må ned og arbeidet er startet. Det arbeides i alle tjenester med dette nå. Dette arbeidet vil jeg ha respekt for og jeg velger har tiltro til at det arbeides godt for å finne de beste løsningene.

Vi er i en situasjon som er krevende for mange. En varig reduksjon i driftsnivået betyr at tjenestenivået må ned. Det betyr, i en kommune der store deler av utgiftene er lønnsutgifter, at noen kanskje vil miste jobben sin. Eller vil måtte ha andre oppgaver i framtida enn de har i dag. Det betyr at tjenestene ikke vil være de samme som før og at kommunen må finne nye måter å gjøre ting på. Det betyr også at vi må se på inntektene. Er det mulig å gjøre noe med dem?

Det Håkonsen utelater helt å nevne i sitt innlegg er nemlig årsakene til det økte underskuddet. Der skriver kommunedirektøren:

«Størst usikkerhet og bekymring er knyttet til de sentrale inntektene. Rammetilskuddet er ca. 8 millioner lavere enn budsjettert, skatteinntektene er ca. 5 millioner lavere og flyktningtilskuddet er ca. 4 millioner lavere enn budsjettert. Samlet sett er inntektene 15 millioner lavere enn budsjett i perioden»

Så kan da gjerne jeg og Arild Håkonsen diskutere i avisa hvem «som har skylda» for inntektssvikten som ikke bare Sunndal kommune opplever, men som gjelder store deler av kommune Norge. Jeg er ikke sikker på at det tjener situasjonen i Sunndal kommune i dag. Fremover vil kommuneøkonomien kreve at vi konsentrer oss om lovpålagte oppgaver. Jeg skal arbeide opp mot mine stortingsrepresentanter Stortinget, det bør vel Håkonsen også gjøre hvis han skal innfri løftene om gratis barnehager og førerløse busser. Vi kan jo begynne med å arbeide for at kommunene skal få tilbake eiendomsskatten på store industrianlegg som det borgerlige flertallet tok fra oss i 2017.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken