Sunndal kommune forlenger ikke lokalt smittevernvedtak

Svein Anders Grimstad. (Arkiv)

Svein Anders Grimstad. (Arkiv)

Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad sendte lørdag formiddag 28. mars ut denne pressemeldingen:

DEL

15. og 21. mars 2020 vedtok Sunndal kommune, i likhet med de fleste av fylkets øvrige kommuner, strenge restriksjoner på innreise fra de 8 fylkene som ligger sør for oss. Det ble også innført tvungen hjemmekarantene for alle som returnerte fra de samme fylkene. Vedtakene ble gjort for å forsinke og kanskje begrense koronaepidemien i vårt område.

Vi ser fortsatt en gunstig utvikling i Sunndal. Isolert sett befinner vi oss nok enda i det som kalles stadium 1 av epidemien. Av ca. 115 utførte tester har kun to testet positivt. Det er 10 dager siden siste positive test. Med dette som grunnlag kunne man godt forlenget det lokale vedtaket.

Staten har vært negativ til de lokale smittevernvedtakene. Folkehelseinstituttet (FHI) har sågar hevdet at vedtakene kan ha negativ effekt på bekjempelse av epidemien. Det må tillegges vekt. Det er heller ingen tvil om at vedtakene har skapt utfordringer for et tålmodig lokalt næringsliv. Flere av våre nabokommuner har allerede signalisert at de ikke vil forlenge sine vedtak. Begrunnelsen for dette er at man i økende grad registrerer spredning internt i kommunene. Forhåpentligvis har vår felles dugnad de siste 12 dagene gitt et lite positivt bidrag til å begrense utviklingen.

Samlet sett er det min vurdering at heller ikke Sunndal kommune skal fatte noe nytt vedtak. Det medfører at fra 28. mars er det kun de nasjonale forskriftene og retningslinjene som gjelder. For ordens skyld vil det si at de som sitter i karantene etter retur fra Sør-Norge, kan tre ut av denne.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken