Kommunen har lang tradisjon for å gi penger til TV-aksjonen. Men den økonomiske situasjonen preget debatten.

Eirin Andersen Gravem (Ap) mente likevel at årets formål, WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet i Sørøst-Asia, er så viktig at kommunen i alle fall måtte bidra med 30.000 kroner. Tidligere har kommunen vanligvis bevilget 50.000 kroner til formålet.

Andersen Gravem fikk støtte fra partifelle Janne Rimstad Seljebø, som mente det ville være smålig å ikke gi en eneste krone. Også Lusie Gjersvoll (Ap) støttet forslaget om 30.000 kroner.

Det gjorde derimot ikke Ole Anders Andreassen fra samme parti. Han stilte et stort spørsmålstegn ved WWF, og gikk langt i å hevde at organisasjonen opererer på en måte som ikke kan aksepteres.

Dette fikk Rimstad Seljebø til å reagere:

– Slike påstander må dokumenteres, sa hun.

Erling Outzen (SV) fremmet forslag om at kommunen ut fra den økonomiske situasjonen ikke kan støtte aksjonen i år. Kommunen støtter formålet, og oppfordrer private til å gi, var budskapet i forslaget.

Blant dem som stilte seg bak Outzen var Germain Schmid (MDG). Han syntes det var vanskelig å stille opp med penger, samtidig som kommunen helt sikkert blir nødt til å si opp folk. Schmid mente likevel at kommunen indirekte støtter aksjonen økonomisk, da kommuneansatte må bruke arbeidstid på formålet.

Avstemningen viste 14 stemmer for forslaget fra Outzen og 13 til Eirin Andersen Gravems forslag.