Sunndal kommune jobber for at alle barn skal kunne delta på fritidsaktiviteter

Kulturtjenesten, helse, barnevernstjenesten og innvandrertjenesten samarbeider om å få til et aktivitetskort som skal gi barn og unge tilgang på fritidsaktiviteter.