Det er nå varslet flom på rødt nivå i løpet av mandag/tirsdag flere steder, blant annet i Driva. Det skriver Sunndal kommune på sin hjemmeside.

– Kommunen gjør nødvendige tiltak, og det er også viktig at privatpersoner også tenker beredskap og gjør nødvendige forberedelser som kan hindre skade dersom det skulle bli flom, skiver Sunndal kommune.

Se flomvarsel på rødt nivå for mandag 27. og tirsdag 28. juni.

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

Sunndal kommune gjennomfører sjekk av kritiske punkter som stikkrenner, kulverter, flombekker, sluker og andre mulige flomveger som er viktig for avrenning av vann, og sørger for at disse er åpne og klargjort for høy vannføring. I tillegg er beredskapen på flomvernsjekker og pumper gjennomgått.

Privatpersoner oppfordres også om å inspisere sluker, renner og annet som erfaringsmessig er kritisk ved høy vannføring.

Privatpersoner og bedrifter i utsatte områder bør gjøre nødvendige tiltak

Du bør for eksempel:

  • Kjøpe inn lensepumpe om du kan. Husk å lede vannet ut til terreng. Offentlig ledningsanlegg er ikke dimensjonert for å håndtere flomvann.
  • Løfte møbler og verdigjenstander opp fra gulv/evt. ut fra kjeller
  • Rydde hagen for løse gjenstander som møbler, materialer, grill, søppeldunker og andre gjenstander som være en fare for andre
  • Forberede tetting av vinduer og dører til kjeller mot vanninnsig
  • Alle som har båter, biler, campingvogn eller andre verdisaker i utsatte områder bør flytte disse til mindre utsatte områder så raskt som mulig når flomvarselet kommer.
  • Bønder bør flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes

Se flere råd på varsom.no.

Husk – det er bare dopapir som skal i do!

– Vi vil også minne om at våtservietter, q-tips, filler, bind etc. IKKE skal kastes i klosett eller annet avløp! Dette øker risikoen for motorhavari på pumpestasjonene våre, og det kan bli kritisk i en flomsituasjon, opplyser kommunen.

Følg situasjonen – hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert på varsom.no om vårflom og andre naturfarer.