Sunndal vil ikke ha særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere

Kommunen ønsker ikke å delta i en eventuell anbudskonkuranse om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning.