Sunndal kulturråd: Kompensasjonsordningen til kulturlivet slår feil ut

Leder i Sunndal kulturråd, Bjørn Stomsvik, reagerer på kompensasjonsordningen som fra regjeringen til kulturlivet.