Sunndal Næringspark vil bli fullbygd i løpet av 2021: På jakt etter nye områder

2020 ble det mest begivenhetsrike året i Sunndal Næringseiendom AS sin historie. Dersom alle tomteopsjoner innløses i 2021 vil Sunndal Næringspark gå «tom» for arealer og jakten på nye utbyggingsområder er allerede i gang.