– Siden 1892 har Sunndal Sparebank utført sitt virke med opp- og nedturer nasjonalt og internasjonalt. Vi skal framstå som hjelpsom, også i dagens situasjon og tiden som kommer – vi står sammen. Banken står godt rustet til å håndtere en krevende periode. Vi kjenner våre kunder og lokalsamfunnet godt. Vi skal være til å stole på og skal være en aktiv og inkluderende rådgiver også i vanskelige tider, sier adm. banksjef Jonny Engdahl i en pressemelding.

Personkunder

Banken senker nå renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng, noe som gjør boliglånet rimeligere. Koronapandemien har utløst stor usikkerhet i kapitalmarkedene. Det betyr at bankene må betale vesentlig høyere risikopremier på sine lån i markedet enn for kort tid siden. Rentekuttet fra Norges Bank fredag 13. mars bidro til noe redusert usikkerhet, med bl.a. fall i pengemarkedsrenten.

For eksisterende og nye personkunder reduseres lånerenten fra 4. mai 2020. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

– Flere av våre personkunder kjenner nå på usikkerhet knyttet til jobb og framtid. Som vi tidligere har annonsert ønsker vi å bidra til økt trygghet, og tilbyr terminutsettelser eller avdragsfrihet på inntil 6 måneder til personkunder som blir permittert, sier Engdahl.

De fleste innskuddsformer reduseres også med inntil 0,35 prosentpoeng. Nye priser på innskudd gjøres gjeldende fra 20. mai 2020.

Bedriftskunder

Sunndal Sparebank senker nå renten på lån til bedriftskunder med inntil 0,35 prosentpoeng. Koronapandemien har utløst stor usikkerhet i kapitalmarkedene. Det betyr at bankene må betale vesentlig høyere risikopremier på sine lån i markedet enn for kort tid siden. Rentekuttet fra Norges Bank fredag 13. mars bidro til å noe redusert usikkerhet, med bl.a. fall i pengemarkedsrenten.

For bedriftskundene reduseres lånerenten fra 4. mai 2020. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

– Flere av våre bedriftskunder opplever trolig nå svikt i aktiviteten og inntektene, og er urolig med tanke på framtiden. Det er grunn til å tro at urolige markedsforhold vil vedvare en tid for de aller fleste bedriftskunder. For enkelte vil konsekvensene være merkbart større enn for andre, sier Engdahl.

Sunndal Sparebank er opptatt av å finne gode løsninger, også for bedriftskundene, og vil tilby terminutsettelser eller avdragsfrihet på inntil 12 måneder på nedbetalingslån. Myndighetenes inngripende tiltak påvirker bedriftene ulikt, og det handler derfor om å finne løsninger som passer den enkelte bedrift best.

De fleste innskuddsformer reduseres også med inntil 0,35 prosentpoeng. Nye priser på innskudd gjøres gjeldende fra 20. mai 2020.

Anbefaler å ta kontakt

Adm. banksjef, Jonny Engdahl, oppfordrer kundene om å kontakte banken og sin rådgiver for å drøfte eventuelle utfordringer.

– Vi fortsetter å tilby våre finansielle tjenester, og har evne og sterk vilje til å finne gode og langsiktige løsninger i en krevende tid for den enkelte person og bedrift, sier Engdahl.

– Det viktigste rådet vi kan gi, er at ta du tar kontakt dersom du får problemer eller er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien framover.