Sunndal svømmehall får årsturnus: Tilbyr helstilling til alle ansatte

De ansatte i Sunndal svømmehall er spente på å prøve ut den nye turnusordningen.