Sunndal vil spille en nøkkelrolle i økologisk potetdyrking

I ett år har Norsøk i Tingvoll hatt et forsøk gående hos Sunndalspotet for å finne ut om økologisk tidligpotet kan egne seg for lagring over vinteren. Både forskere og Sunndalspotet er positive til resultatet.