Sprik i sykefravær

I en oversikt over sykefraværet i Sunndal kommune, kommer det fram at det er et sykefravær på 8,5 prosent i gjennomsnitt de første åtte månedene i år.