Referat fra medlemsmøte i Sunndal pensjonistforening

Ordfører Ståle Refstie, sentral deltaker på medlemsmøtet.

Ordfører Ståle Refstie, sentral deltaker på medlemsmøtet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Rundt 55 hadde funnet vegen til Pensjonistsenteret mandag 27. mai 2019, da leder Knut Fredriksen ønsket velkommen, og tradisjonen tro leste fra «Hva dagene vet». Dagen, som i gamle dager ble kalt «Gamle Hallvarsok», hadde betydning for hvor fisken beit og hvordan den kunne lures. Dessuten kunne han fortelle at denne dagen tar det 19 timer og 19 minutter fra sola står opp til den går ned i Trondheim, mens tilsvarende tall i Tromsø er 1439 timer og 27 minutter!

Ingen av de frammøtte hadde merknad til verken innkalling eller sakliste. Referatet fra forrige medlemsmøte ble også godkjent.

Ordfører Ståle Refstie og Eldrerådets leder Jan Silseth deltok på møtet for å orientere om dagens tema, «Eldrerådet – oppgaver og funksjon». I den forbindelse var også Anders Røttingsnes fra Eldrerådet på Tingvoll invitert.

Silseth kunne fortelle at Eldrerådet er et rådgivende organ, som består av sju medlemmer. I tillegg til de tre som er oppnevnt av kommunestyret og «gammelordfører» Silseth, er Lise Karin Meisal, Gudbjørg Høgstad og Knut Fredriksen med. Sistenevnte er for øvrig den eneste uten erfaring fra kommunestyre.

Eldrerådet kan be om at saker blir tatt opp i kommunestyret. Videre fortalte lederen i rådet at de hadde behandlet 18 saker i 2018, og at de arrangerer «Verdens eldredag» og kaffemøter på Helsetunet.

Ordføreren tilføyde at Eldrerådet er et av tre råd som skal ivareta interessene for de gruppene som er underrepresentert i kommunestyret, og det er viktig at disse kommer så tidlig som mulig med i sakbehandlingsprosessen. Den nye kommuneloven, som kommer til høsten, har en paragraf (§5-12) som styrker Eldrerådets funksjon gjennom opplæring av rådsmedlemmene. Refstie lovte i den forbindelse «å skrive seg bak øret» at dette også måtte gjelde budsjettarbeidet. Han noterte seg likeså misnøyen med at Eldrerådet ofte slipper til først når kommunens sakbehandling er fullført, og lovte forbedring.

Fra salen kom det kritiske spørsmål både angående hjemmebasert omsorg, den kommunale hjemmehjelptjenesten og driften av Pensjonistsenteret. Elen Måløy var i tvil om det var plass til henne på Helsetunet, når det var tid for å flytte dit. Silseth mente å kunne berolige henne om det, men lovte samtidig at Eldrerådet skulle holde seg oppdatert.

Måløy etterlyste også bedre kommunikasjon mellom Eldrerådet og «oss eldre», og fikk til svar at en ville prøve å bli flinkere til å gi tilbakemelding både på nett og på Pensjonistforeningas medlemsmøter. Dermed ble ideen lansert om å innføre «Eldrerådets kvarter» som fast innslag på møtene.

Endre Flatvad, styremedlem i Pensjonistforeninga, ønsket seg et bredt sammensatt Eldreråd, som får anledning til å fungere. Opplæring, og da samtidig med opplæring av de nye folkevalgte, er viktig. Dette støttet både ordfører og eldrerådsleder.

Etter matpausen, og loddsalget som innbrakte hele kr 4930, var det tid for lagssaker. Gjertrud Brun orienterte i den forbindelse om den planlagte medlemsturen til Alfheim. Den vil bli arrangert i slutten på juni, men værmeldinga bestemmer datoen. Godt vær er nemlig en betingelse! Det må bli en ukedag, siden Jarle Stavik er ønsket med i laget. Turen er gratis for deltakerne, men med tanke på skyss og bevertning, kreves det påmelding. Nærmere kunngjøring vil komme på Facebook, plakat og i Aura Avis.

Innimellom spilte en trekkspilltrio, bestående av Alf Mæhle, Jarl Gjerde og Olav Magnar Furu, til allsangene. Audhild Bundgaard hjalp til som utmerket forsanger.

Ved møtets slutt ble de takket for innsatsen av Pensjonistforenigas leder Knut Fredriksen. Han takket også spesielt de som hadde gjort jobben på kjøkkenet, overrakte de to innkalte blomster og ønsket alle en god sommer.

Artikkeltags