Sunndal Fjellstyre har nå kommet med listen over jegere som får være med på reinsjakta i Sunndal i år.

Det er tilsammen tildelt 17 fridyr, 41 kluftbukk og 53 simler og kalv.

Sunndal øst

13 Fritt dyr, 36 kluftbukk og 45 simle/ungdyr + kalv

Bøklep, Tore (Sunndalsøra) F, Sunndal øst 3-år
Ebbesen, Inger Marie (Grøa) F, Sunndal øst + Dovre 1
Flataukan, Tonje (Sunndalsøra) F, Sunndal øst
Grüner, Arnstein Ulvund (Ålvundeid) F, Sunndal øst 3-år + Dovre 3
Gujord, Arne (Surnadal) F, Sunndal øst
Halmøy, Kjell (Sunndalsøra) F, Sunndal øst 3-år
Hammer, Bjørn (Grøa) F, Sunndal øst 3-år
Lehne, Nils Erik (Grøa) F, Sunndal øst + Dovre 2
Settemsdal, Kolbjørn (Grøa) F, Sunndal øst+ Dovre 1
Storbukt, Rune (Øksendal) F, Sunndal øst 3-år
Sæsbøe, Aksel (Ålvundfjord) F, Sunndal øst 3-år
Tvedt, Øystein (Ålesund) F, Sunndal øst
Watten, Erling (Sunndalsøra) F, Sunndal øst
Ansnes, Arne (Ålvundfjord) KB, Sunndal øst
Bergestuen, Lauritz KB, Sunndal øst
Brevik, Martin (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Brøste, Anders (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst + Dovre 2
Evjenth, Jon Ivar (Grøa) KB, Sunndal øst 3-år
Frilund, Gunn Elin (Trondheim) KB, Sunndal øst
Gjeldnes, Anders (Todalen) KB, Sunndal øst
Gjershaug, Stein (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Gjøvik, Magnus Asp (Meisingset) KB, Sunndal øst
Gundersen, Fred Arne (Sunndalsøra) K,B Sunndal øst
Hakstad, Håkon Akerløkken (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst 3-år
Hammer, Roar (Grøa) KB, Sunndal øst
Haugen, Inge (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Haugen, Martin Sødahl (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Holen, Alf Egil (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Høgstad, Johan (Grøa) KB, Sunndal øst
Høgstad, Jørgen Ivar (Grøa) KB, Sunndal øst
Levik, Anders Martinson (Moss) KB, Sunndal øst
Linseth, Arild (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst 3-år + Dovre 3
Lund, Einar (Svorkmo) KB, Sunndal øst
Lyngstad, kjell Arve (Lyngstad) KB, Sunndal øst
Melkild, Håkon (Grøa) KB, Sunndal øst
Myren, Gunnar (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst 3-år
Outzen, Kristian (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Ramsvik, Kjetil (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst+ Dovre 1
Rye, Morten (Grøa) KB, Sunndal øst
Røkkum, Bersven (Ålvundfjord) KB, Sunndal øst
Sivertsen, Henrik (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Smistad, John Erik( Øksendal) KB, Sunndal øst
Smistad, John Ivar (Øksendal) KB, Sunndal øst
Strømsvåg, Erlend (Sunndalsøra) KB, Sunndal øst
Sæther, Bjørn (Ålvundfjord) KB, Sunndal øst
Vermøy, Svein (Gjøra) KB, Sunndal øst 3-år
Aarflot, Bård (Ålvundfjord) KB, Sunndal øst 3-år
Aarflot, Marit Brånås (Ålvundeid) KB, Sunndal øst
Aarnes, Arne (Nordli) KB, Sunndal øst
Andersen, Roy (Gjøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Bakk, Pål Jon (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Bersås, Malene Sæter (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst
Bjørseth, Thomas (Grøa) S+K, Sunndal øst + Dovre 2
Brekken, Leif (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst
Børseth, Johan (Øksenda)l S+K, Sunndal øst
Ebbesen, Tor Erik (Grøa) S+K, Sunndal øst
Eliassenwatn, Marius (Molde) S+K, Sunndal øst
Gundersen, Edgar (Grøa) S+K, Sunndal øst + Dovre 2
Hafsås, Jan (Ålvundeid) S+K, Sunndal øst
Halmøy, Tore (Grøa) S+k, Sunndal øst 3-år
Hansen, Robert (Trondheim) S+K, Sunndal øst
Haugen, Ivar (Øksendal) S+K, Sunndal øst + Dovre 2
Hjeldnes, Magne (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst + Dovre 1
Hoff, Stein Magne (Ålesund) S+K, Sunndal øst
Hukkelås, Daniel (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst + Dovre 3
Lien, Magne (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Linseth, Terje (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst
Meisingset, Hallvar Orø (Meisingset) S+K, Sunndal øst
Mikkelsen, Jon (Grøa) S+K, Sunndal øst
Negård, Ola Roar Engelsjord (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst
Ness, Alf (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Offerdal, Stian (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst
Olafsen, Oddvar (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Reitan, Rune (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Romfo, Per Ivar (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst+ Dovre 1
Rød, Kristian (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Rødset, Lars Olav (Ålvundeid) S+K, Sunndal øst 3-år
Settemsdal, Tora Elisabet (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst
Singsdal, Jon Martin (Ålvundeid) S+K, Sunndal øst 3-år
Sjølseth, Lina (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst + Dovre 3
Sæsbøe, Dag Sverre (Ålvundfjord) S+K, Sunndal øst
Sæther, Fredrik (Øksendal) S+K, Sunndal øst 3-år
Sæther, Håkon (Øksendal) S+K, Sunndal øst
Tangen, Øyvind Moe (Ålvundfjord) S+K, Sunndal øst 3-år
Vergeni, Peter (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Vermøy, Hallvard (Grøa) S+K, Sunndal øst+ Dovre 1
Walsø, Runar (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Welde, Joachim Reinaas (Skodje) S+K, Sunndal øst
Wilnes, Geir Hansen (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år
Øye, Øystein (Isfjorden) S+K, Sunndal øst
Aakerløkken, Arnt Ove (Grøa) S+K, Sunndal øst
Aaram, Erlend (Sunndalsøra) S+K, Sunndal øst 3-år + Dovre 3
Aasen, Arne Magnus (Øydegard) S+K, Sunndal øst
Haugen, Steffen (Valsøyfjord) S, Sunndal øst
Wærdal, Christer (Trondheim) K, Sunndal øst

Sunndal vest

4 fritt dyr, 5 kluftbukk, og 8 simler/ungdyr + kalv

Husby, Alf Gunnar (Sunndalsøra) F, Sunndal vest
Nyland, Christian (Grøa) F, Sunndal vest
Romfo-Henriksen, Jakob (Sunndalsøra) F, Sunndal vest
Rød, Målfrid R. (Sunndalsøra) F, Sunndal vest
Kvam, Per (Sunndalsøra) KB, Sunndal vest
Nordvik, Øyvind (Ålvundeid) KB, Sunndal vest
Ulvund, Magne (Sunndalsøra) KB, Sunndal vest
Rolfseng, Dagfinn (Sunndalsøra) KB, Sunndal vest
Romfo, Nina Larsen (Grøa) KB, Sunndal vest
Bakk, Jon Erik (Sunndalsøra) S+K, Sunndal vest
Haugan, Roger (Grøa) S+K, Sunndal vest
Jakobsen, Dag (Øksendal) S+K, Sunndal vest
Kandal, Lars (Sunndalsøra) S+K, Sunndal vest
Reiten, Per Egil (Sunndalsøra) S+K, Sunndal vest
Sivertsen, Molly (Sunndalsøra) S+K, Sunndal vest
Ulvund, Pål, (Sunndalsøra) S+K, Sunndal vest
Aasbakk, Eivind (Grøa), S+K, Sunndal vest

Reserveliste

Nikolaisen, Jonny (Sunndalsøra)
Vådahl, Erik Bjørnstad (Ålvundfjord)
Ansnes, Eva (Gjøra)
Sjølseth, Erling (Øksendal)
Ellevseth, Birger (Ålvundeid)
Holten, Jonas (Øksendal)
Hundseth, Terje (Sunndalsøra)
Betten, Christina (Sunndalsøra)
Jacobsen, Davur (Sunndalsøra)
Bjørbekk, Jens (Sunndalsøra)
Flatås, Tom Erik (Sunndalsøra)
Holten, Ole (Øksendal)
Bruseth, Ole (Sunndalsøra)
Valsø, Lars Erik (Grøa)
Torske, Jørgen (Grøa)
Schaanning, Torgrim AA. (Sunndalsøra)
Haltvik, Dan Marius Morewood (Sunndalsøra)
Tangen, Anita (Sunndalsøra)
Melling, Erling (Sunndalsøra)
Olsen, Berit Marie (Sunndalsøra)
Melkild, Ola (Furugrenda)
Innerdal, Kjetil (Sunndalsøra)
Osen, Arve Rasch (Sunndalsøra)
Bjørbekk, Lars (Gjøra)
Leangen, Ola Anders (Sunndalsøra)
Hauglum, Bjørn Olav (Grøa)
Aaram, Knut Grüner (Ålvundfjord)
Riise, Benjamin (Sunndalsøra)
Storbukt, Jan Rune (Sunndalsøra)
Håkonsen, Johannes (Ålvundeid)
Moxnes, Hans Fredrik (Sunndalsøra)
Moxnes, Bjørn Petter (Sunndalsøra)
Bersås, Ulf (Sunndalsøra)
Skar, Svein (Ålvundfjord)
Gjershaug, Martin Sjølseth (Øksendal)
Sæther, Alf Einar (Øksendal)
Iveland, Terje (Sunndalsøra)
Sæther, Ivar (Øksendal)
Reiten, Øystein (Sunndalsøra)
Henriksen, Erik (Sunndalsøra)
Røskar, Rolf Einar (Sunndalsøra)
Mellemseter, Inge (Furugrenda)
Johansen, Leif (Sunndalsøra)
Øverli, Bengt (Sunndalsøra)
Magerøy, Hallvard Magne (Ålvundeid)
Gjershaug, Erik (Øksendal)
Jensen, Ronni Rød (Sunndalsøra)
Engen, Tore (Sunndalsøra)
Stavik, Arnfinn (Ålvundeid)
Gikling, Ola (Sunndalsøra)
Gravem, Teodor (Grøa)
Romfo, Svein Ottar (Grøa)
Riise, Trond Hansen (Sunndalsøra)
Rød, Erling (Sunndalsøra)
Fagerlie, Marius (Sunndalsøra)
Lervik, Magnar (Øksendal)
Nisja, Geir (Sunndalsøra )
Kalvik, Jan-Gunnar (Sunndalsøra)
Vevang, Jørgen (Ålvundfjord)
Negård, Marit E. (Grøa)
Ulvund, Ola Svein (Sunndalsøra)
Husby, Atle Ola (Øksendal)
Skar, Sigbjørn (Ålvundfjord)
Eines, Lone (Grøa)
Gikling, Rune (Sunndalsøra)
Ulvund, Bård Sletbakk (Sunndalsøra)
Negård, Roald (Grøa)
Dragseth, Alf Harald (Sunndalsøra)
Hals, Olav (Ålvundfjord)
Haugen, Nils (Øksendal)
Riise, August (Sunndalsøra)