Maling av Romfo kirke påbegynt

Kirka får et nytt strøk maling.

Kirka får et nytt strøk maling. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Først skal råteskadene repareres, deretter blir kirka malt.

DEL

Romfo kirke er listeført av Riksantikvaren. Bygningen er åttekantet, oppført i laftet tømmer i 1821. Den har et opprinnelig våpenhus-påbygg på nordvest-siden. På sør-østre side er sakristi-påbygget, som ble utvidet på slutten av 1950-tallet. Kirka har stående bordkledning, der noe er tømmermannskledning, og noe er laget som stående vestlandspanel. Kirka er hvit, men opprinnelig farge synes å være rød.

Som en ser av bildene er deler av kirken i dag til dels kraftig svartsopp-angrep. Ellers er malingen der i rimelig bra tilstand. Men det forekommer noen begrensede råteskader på panelet.

Sist kirka ble malt, ble det ved uheldige omstendigheter brukt forskjellig type maling på veggene, nå skal det brukes godkjent linoljemaling.

Det er også sterke svartsopp-angrep på bårehuset dette skal også males.

Råteskader

Råteskadde bygningsdeler skal også repareres før de males. Prinsipp for utbedringer er at et bord som har skader skal forsøkes reparert, og ikke kasseres i sin helhet. Dette i henhold til riksantikvar.

Det er firma Br. Gjershaug sammen med Sunndal kirkelige fellesråd som utfører arbeidet. Dette blir kostbart sier kirkevergen. Sunndal kommune har bevilget noe av denne kostnaden resten må finansieres på driftsbudsjett.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken