Hele sju unge sunndalinger er nominert til Drømmestipendet 2018. Disse er: Nora Bæverfjord Rye, Pia Lauritzen Albrecht, Sigurd Bråten Gravem, Anja Kårvatn, Elise Nisja, Tore Pedersen og Hanna Wergeni.

Drømmestipendet består av 100 stipend, hvert på 15.000 kroner, og er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker samarbeidspartnerne å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend. I løpet av mai/juni offentliggjøres det hvilke kulturutøvere som tildeles stipend i 2018.