Storvik Aqua er representert med AkvaVision på inneværende ukes fiskerimesse Akva Nor i Trondheim. Biomassemåleren er en av tre finalister, når Innovasjonsprisen deles ut i dag.

AkvaVison senkes ned i merden og starter umiddelbart innsanking av data. Et lynraskt høyoppløselig kamera gjør målingene. Fisken trenger ikke svømme gjennom en ramme for å bli målt, det holder at de svømmer forbi kameraet.

– På grunn av teknologien og logikken, blir antall målte fisk svært høyt og målingene meget presise, sier markedsansvarlig Rune Måøy og prosjektleder Even Bringsdal i en pressemelding.

Revolusjonerende

De betegner apparatet som en ny og revolusjonerende biomassemåler med høy presisjon i store merder. Den er av sentrale altører i oppdrettsnæringen testet ut i vanlig produksjon.

– Å gjennomføre grundige tester i produksjonsmiljøer har vært viktig. Testingen lar oss luke ut barnesykdommer og sikre høy kvalitet på produktet før vi slipper det i vanlig salg, sier Måøy.

Minimalt avvik

Biomassemåleren er utviklet i samarbeid med EBTech.

– Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle programvaren for å øke nøyaktighetsgraden. Vi føler oss trygge på å nå målet på en prosents avvik, sier Bringsdal.

Det nettbaserte styringssystemet «SACON» foretar innhenting, lagring og presentasjon av måledata fra AkvaVision. Gjennom utviklingen av systemet og i testperioden, har utviklerne sett at det å øke målevolumet og kvaliteten gir nye muligheter i å analysere og tolke dataene. Noe som gir nye og spennende verktøy for å analysere produksjonsdata for det enkelte oppdrettsselskap.

Utviklingen og verifiseringen av AkvaVision har pågått i flere år og i tett samarbeid med oppdrettsnæringa. Marine Harvest har vært med på utviklingen gjennom et IFU-prosjekt med samme navn. SalMar Farming og Lerøy Midt har testet systemet i vanlig produksjon. Systemteknikerne Vegard Kårvand og Geir Arne Romstad er de som har hatt tettest kontakt med Storvik Aquas samarbeidspartnere i testperioden. De retter en stor takk til alle som har deltatt for godt samarbeid og konstruktive tilbakemeldinger. AkvaVison er klar for markedet.