Lusie Gjersvoll fra Sunndal overtar som leder i 22. juli-støttegruppa i Møre og Romsdal etter Sveinung Hjetland, som har ledet fylkeslaget siden 2016. Støttegruppa i Møre og Romsdal har vel 100 medlemmer, og arbeider for organisering av likemannsarbeid for de berørte etter terrorhandlingene i 2011, der tre personer fra Møre og Romsdal døde. 24 ungdommer fra fylket deltok på sommerleiren på Utøya.

- Ettervirkningene av terroren er godt dokumentert gjennom en rekke spørreundersøkelser blant de som ble rammet og deres nærfamilier, der variasjonen er stor mellom de som fungerer godt og de som sliter med store negative langtidsvirkninger. Mange av problemstillingene som ble avdekket etter 22. juli er fortsatt ikke løst, sier Gjersvoll.

- Gjennom støttegruppa er vi del av et nasjonalt nettverk av berørte som kan trekke veksler på hverandres erfaringer, og vi har kanaler for informasjon om oppfølging etter terroren. Fylkeslaget er pådriver for psykososial oppfølging etter terroren, for eksempel med samlinger for de som ble berørt. Vi har også engasjert oss sterkt i etableringen av psykososiale nettverk for kommunale kriseteam i Møre og Romsdal gjennom samarbeidet med fylkesmannen, sier Gjersvoll.