I vår setter frisklivssentralen i gang kurs i mestring av belastning. Målet er å forebygge sykemeldinger.

I høst ble det gjennomført kurs i mestring av depresjon.

– Vi hadde bare gode erfaringer, og noen kom seg tilbake i arbeid i kursperioden, sier sjukepleier Gunnhild Løvsletten.

Nå følger en opp med det første kurset i mestring av belastninger.

Fristen for å melde seg på er allerede 1. mars. Kurset blir arrangert i kantina ved Øran aktivitetshus og går over ti kvelder, åtte etterfølgende mandager fra 9. april. og to oppfølgingskvelder til høsten.

Kurset mestring av belastning er et helsefremmende, forebyggende og tilretteleggende tiltak og for alle som opplever en livssituasjon som er belastende og vanskelig å mestre.

Gjennom deltakelse på kurset bedres evnen til å mestre belastninger i for eksempel arbeidsliv eller privatliv gjennom å utvikle egne mestringsevner.

– Vi var kjent med at mestringsarbeid var et tiltak i helsedirektoratets plan om psykisk helse for voksne, og kontaktet derfor psykisk helse for å høre om mulighetene for å få til et samarbeid, sier frisklivskoordinator Kristine Stulen.

Psykisk helse var ikke vanskelig å be, og har nå fått kurset fire ansatte. Flere skal bli kursledere i 2018.

Belastninger som mestres på en uhensiktsmessig måte kan gi emosjonelle reaksjoner som fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, og nedstemthet, videre fysiske som uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer, samt kognitive; bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

Lærer teknikker

Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Dette er et lavterskeltilbud og kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del.

– Mange har behov for slike kurs, og det skal ikke stå på kursdeltakere. Det vil nå bli jobbet mer systematisk med dette. Målet er å gjennomføre to kurs årlig, sier kommunepsykolog Frode Neergaard, som mener kursene vil være forebyggende mot psykiske sykdommer i framtida. Han tror kursene vil bidra til å styrke Frisklivssentralen i framtida.

– Ta tak i egne livsproblemer så tidlig som mulig


Frisklivssentralen i Sunndal har siden 2013 tilbudt Frisklivskurs til personer mellom 18 og 67 år som ønsker en livsstilsendring for å forebygge livsstilssykdommer.

Tilbudet har i hovedsak bestått av kostholdskurs, røykesluttkurs og frisklivsgrupper med fokus på fysisk aktivitet.

I 2017 ble også temaundervisning en del av innholdet i frisklivsgruppene. Dette fordi livsstilsendring krever mer enn fysisk aktivitet, det må også skje en mental omstilling for at livsstilsendringen skal vare. Kunnskap om mestring, motivasjon, søvn og stress er i tillegg til kunnskap om fysisk aktivitet viktig å vite noe om når man skal legge om livsstilen.

I folkehelsearbeidet har det vært mest fokus på forebygging av somatisk sykdom og risikofaktorer som usunt kosthold, lite fysisk aktivitet, røyk og alkohol. Det er viktig.

– Men vi må også i folkehelsearbeidet ta inn over oss den store sykdomsbelastningen emosjonelle forhold påfører befolkningen, sier frisklivskoordinator Kristine Stulen.

Trivsel og helse skapes på en rekke arenaer og livsområder, for eksempel skole, arbeid, bolig og nærmiljø. Familiesituasjon og arbeidsmiljø kan i tillegg til å være positive arenaer også være preget av stress, press og konflikter. Mange opplever sammensatte belastninger som har utviklet seg over tid. Dette påvirker livssituasjonen og ender noen ganger opp med å svekke både den fysiske og psykiske helsen. Jo lengre en kjenner på belastning, jo større er faren for at en utvikler sykdom, derfor er det viktig å ta tak i egne livsproblemer så tidlig som mulig.