Brev til kommunen: Listhaug opprettholder nedlegging av mottaket

Sunndal asylsøkermottak. (Arkiv)

Sunndal asylsøkermottak. (Arkiv)

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Politikere og aksjonister i Sunndal har talt for døve ører. I et brev til Sunndal kommune, datert 9. oktober, slår statsråd Sylvi Listhaug fast at asylsøkermottaket i Sunndal skal legges ned.

- Justis- og beredskapsdepartmentet vil ikke overprøve beslutningen til UDI om nedleggelse av mottak, heter det i brevet, som har slik ordlyd:

"Vi setter stor pris på arbeidet som er gjort i Sunndal kommune med å drifte asylmottak over lang tid. Mottak som har vært i drift gjennom flere tidligere oppbyggings- og nedbyggingsperioder av mottakskapasiteten, er mottak som Utlendingsdirektoratet (UDI) over tid har sett seg tjent med å beholde. Ansvaret for opprettelser og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI. I dette ligger ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer. Justis- og beredskapsdepartementet har i instruks til UDI fastsatt hvilke hensyn som skal vektlegges ved nedleggelse av asylmottak. I tillegg har UDI utarbeidet interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet.

Fra utløpet av 2015 har lave asylankomster ført til et behov for å nedskalere mottakskapasiteten. Det er et stort antall asylmottak som har blitt avviklet i 2016 og 2017. Flere av disse er mottak som i en normalsituasjon både har en konkurransedyktig pris og holder et høyt kvalitativt nivå på mottakstilbudet.

Slik ankomstbildet ser ut nå, sammenholdt med bosettings- og returtarbeidet, vil det også i tiden fremover være et behov for å redusere den totale mottakskapasiteten ytterligere. Jeg har stor sympati med dem som mister sitt arbeid på grunn av mottaksnedleggelser. Samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å beholde en stor, ubenyttet mottakskapasitet, som langt overstiger det faktiske behovet.

Justis- og beredsknapsdepartementet vil ikke overprøve beslutningen til UDI om nedleggelse av mottak."

Artikkeltags