Næringslivet inn i kampen for mottaket

Næringslivet kaster seg inn i kampen for å redde mottaket i Sunndal. (Arkiv)

Næringslivet kaster seg inn i kampen for å redde mottaket i Sunndal. (Arkiv)

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det er en feil beslutning å legge ned et av landets best drevne asylmottak, både ut fra samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske hensyn.

Det skriver styret i Sunndal Næringsforening i en uttalelse om vedtaket om å legge ned Sunndal asylmottak. Uttalelsen er sendt til Utlendingsdirektoratet og Integerings- og mangfoldsdirektoratet.

Næringsforeningen peker på at sunndalsmodellen utgjør en kompetanse av nasjonal, regional og lokal verdi, og stiller seg uforstående til vedtaket om å stenge ned et av landets eldste og best drevne mottak. Innvandrertjenesten ble i 2016 tildelt Sunndals næringspris "Storskrymten", og Sunndal er to ganger nominert til prisen "Årets bosettingskommune".

Uttalelsen peker på at godt integrerte flyktninger er viktig arbeidskraft. "Arbeidsmarkedsssituasjonen i Sunndal er god, ledighetstallene ligger stabilt godt under gjennomsnittet. Næringslivet i Sunndal satser store ressurser på rekruttering lokalt, regionalt og nasjonalt. Også rekruttering av bosatte flyktninger som har deltatt i integreringsprogrammet utgjør en viktig ressurs. Sunndal asylmottak og bosatte flyktninger utgjør også betydelig omsetning for lokalt næringsliv ved kjøp av varer og tjenester," heter det i uttalelsen.

Styret i næringsforeningen peker på at 50 arbeidsplasser med skreddersydd kompetanse på kort sikt kan forsvinne. Dette gir alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte, og negative ringvirkninger for sunndalssamfunnet.

"Sunndal Næringsforening støtter kommuneledelsen og politikerne i arbeidet med omgjøring av vedtak om å stenge Sunndal asylmottak. UDI og IMDi må videreføre driften ved Sunndal asylmottak og videreføre samarbeidet med Sunndal kommune om bosetting og integrering av flyktninger", skriver styret i Sunndal  Næringsforening til slutt i sin uttalelse.

Artikkeltags