Ordfører Ståle Refstie: Appell ved «Gje meg handa di, ven» i Sunndal søndag 8. oktober

Ståle Refstie. Foto: Tommy Rustad.

Ståle Refstie. Foto: Tommy Rustad. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Gje meg handa di, venSunndal tar varmt imot. Det har vi alltid gjort. Vi har utallige varmerekorder i dalen vår. I kveld føler vi varmen mer enn noen gang. I kveld setter vi rekord i medmenneskelig varme. Fordi vi bryr oss.

Sunndal har alltid tatt varmt imot. Visst har vi djupe nordmørsrøtter, men vi er et åpent og nysgjerrig innflyttersamfunn. Kom, vis oss hvem du er, og bli en av oss – det sitter djupt i folkesjela vår. Kanskje var det derfor vi startet asylmottak og begynte å bosette flyktninger allerede i 1988 – for snart 30 år siden. Både mottaket og voksenopplæringa ble lagt midt på Sunndalsøra. Siden da har flyktningene vært en naturlig del av bybildet vårt. Siden da har vi hatt tverrpolitisk enighet om flyktningarbeidet.

Siden da har lille Sunndal bosatt over åtte hundre flyktninger (!) Fire hundre av dem bor her ennå, og har blitt gode sunndalinger. Resten har flyttet til jobb og utdanning andre steder i landet, som gode nordmenn. Det er dette integrering handler om: Å komme seg ut i samfunnet og inn i arbeidslivet, og bli der. Slike resultater kommer ikke av seg selv. Gjennom 30 år har Sunndal knekt mange koder og lært hvordan det skal gjøres. Idealister og ildsjeler i kommunens Innvandrertjeneste har gjort en formidabel innsats. De har fått det til gjennom grundig, systematisk og målrettet arbeid. Dette er en erfaring og kompetanse som Norge som nasjon må vite å ta vare på for framtida.

I Sunndal henger alt sammen med alt i integreringsarbeidet. Det starter allerede i asylmottaket, med rask informasjon, forsterket norskopplæring og, som eneste mottak i landet, egen barnehage for alle ungene på mottaket. Barnehagen er viktig for at flyktningene tidligst mulig lærer seg hvordan det norske samfunnslivet og arbeidslivet er organisert. Vi har også et eget introduksjonstilbud i grunnskolen, slik at fremmedspråklige skolebarn kan lære seg norsk raskest mulig.

Norskopplæringen til voksne asylsøkere gis ved Sunndal Voksenopplæring. Her får også bosatte voksne flyktninger fullverdig grunnskoleutdanning som gir rett og motivasjon til videregående opplæring. Over 80% av elevene som går ut av Sunndal Voksenopplæring kommer i arbeid eller videregående opplæring (!) Landsgjennomsnittet er under 50%. Og - over 80% av elevene ved Sunndal Vidaregåande skole som kommer fra Sunndal Voksenopplæring fullfører videregående opplæring. Dette er formidable resultater som blir lagt merke til langt utenfor Sunndal. Dette er integrering i praksis. Dette er vi sunndalinger stolte av – med rette.

Elever fra tretti ulike nasjonaliteter har så langt gått ved Sunndal Vidaregåande skole siden år 2000. Skolen ble da også tildelt den første Benjaminprisen i 2002. Hele to ganger er Sunndal kommune nominert til IMDIs pris Årets bosettingskommune. Flyktningarbeidet er en viktig del av identiteten vår. Så viktig at mange reagerte med sjokk og vantro på UDIs nedleggelse av Sunndal Asylsøkermottak. Spesielt ungdom, som aldri har opplevd et Sunndal uten flyktninger. Som har levd tett på norsk asylpolitikk gjennom hele skolegangen. Som tar det fargerike mangfoldet i bygda vår for gitt. Kan myndighetene virkelig ta dette fra oss? De kan, og de har. Dermed går 30 års erfaring med vellykket integreringsarbeid tapt. Arbeid som har sikret tilhørighet og bosetting av flyktninger i distriktene framfor at de klumper seg i storbyene. Kompetanse av nasjonal verdi forsvinner og kan vanskelig gjenskapes. Er dette lurt?

Er det lurt å ta vare på den unike kompetansen Sunndal har utviklet i tilfelle ankomsten av flyktninger til Norge skulle øke? Er målet med flyktningpolitikken at de som gis opphold skal integreres og bidra i samfunnet? Da er det en dårlig idé å legge ned Sunndal Asylsøkermottak! Jeg sier som de over tusen som så langt har undertegnet oppropet Bevar Sunndal Asylsøkermottak: «Kjære regjering – vi ber dere om å gjøre om på vedtaket! Ikke bare si, men vis at dere også er opptatt av godt integreringsarbeid. For at det gode og viktige arbeidet som har vært gjort i Sunndal skal fortsette, må Sunndal Asylsøkermottak bestå.

Artikkeltags