Driva elveierlag søker om 50.000 kroner i kommunalt tilskudd

Det nystartede Driva elveierlag har søkt Sunndal kommune om tilskudd til tre prosjekter.