Fiskesperre ut på anbud

Snøvasfossan: Fiskesperra i Driva vil bli bygd i Snøvasfossan, til høyre i bildet her.Arkiv

Snøvasfossan: Fiskesperra i Driva vil bli bygd i Snøvasfossan, til høyre i bildet her.Arkiv

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeidet begynner på nyåret.

DEL

Arbeidet med fiskesperra i Snøvasfossan vil starte 1. februar og skal stå ferdig innen juni 2017. Nå legges arbeidet ut på anbud.

I anbudsutlysningen har fiskesperra en verdi på rundt 45 millioner kroner, eksklusiv moms.

Interesserte entreprenører har frist på seg til 7. desember med å gi inn pristilbud. Antatt byggestart er satt til 1. februar neste år med ferdigstillelse innen sommeren 2017.

Det er inngått avtale med de berørte grunneierne. Ettersom arbeidet trolig vil berøre vassforsyningene til gardene på Snøva, vil det i nær framtid bli igangsatt arbeid for å skaffe ny vassforsyning.

Miljødirektoratet står bak byggingen av fiskesperra, som er nødvendig i forbindelse med den planlagte rotenonbehandlingen av elva i kampen mot lakseparasitten gyrodactylus safaris.

Informasjonsside

I forbindelse med prosjektet ble det i august i år lansert en egen informasjonsside på nett om det som skal skje i åra framover i arbeidet med bekjempelse av lakseparasitten i Driva-regionen.

På www.drivaregionen.no kan alle interesserte søke informasjon om det storstilte prosjektet som vil gå over mange år.

Atkomstvei fram til sperrestedet er allerede bygd. Her er det også etablert en riggplass for byggeaktiviteten. Det er i tillegg satt i gang arbeid med heving av høyspentlinja som krysser Driva på sperrestedet.

Det er planlagt sperrer både i Driva, Litjdalselva og Usma. Sperrene skal hindre fisk i å gå opp, men all fisk slipper nedover elva forbi fiskesperra.

Sjøørreten slipper forbi

I Driva er det planlagt å fange sjøørret som er på vei opp mot sperra. Den skal merkes, gentestes og slippes ovenfor sperra dersom det blir fastslått at det er Drivaørret. Det vil sikre overleving av de ulike unike stammene av Drivaørret som gyter oppstrøms sperrestedet.

Det skal bygges et fangsthus på om lag 140 kvadratmeter med atkomst via en 100 meter lang bru hvor sjøørret og laks blir ledet inn for sortering.

Når sperrene har stått i fem-seks år vil det ikke være laks igjen oppstrøms sperrene, og da vil det heller ikke være lakseparasitter igjen der.

Når den tid kommer vil elvestrekninger som fremdeles har laks bli behandlet slik at lakseparasitten blir fjernet.

Artikkeltags